Var med och bidra!

Donera och hjälp till att bygga Kalmars Moské!

”För dem som bygger en moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah att bygga ett hus i paradiset åt dem”
(Ibn Majah, Bukhari & Muslim)

Insamling

Bidra till den nya moskén

Vad vill vi göra och vad vill vi bygga?

Med Allahs den Allsmäktiges välsignelse och vägledning har samfundet lyckats reservera en tomt på 10 000 kvm för att bygga ett 750 kvadratmeter stort muslimskt centrum inklusive moské, aktivitetshus och park.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 13 milj sek – 10 % alhamdulilah har samlats in

Genom en personlig kommunikation vädjar vi till Kalmars muslimer att dela på kostnaden för att bygga moskén och samtidigt bli medlemmar på Livstid genom att betala medlemsavgiften en gång i livet. Avgiften för en arbetsför är 10 000 kr och 5 000 kr för en arbetslös, denna kan betalas som ett engångsbelopp eller inom en period om 6 månader

Tveka inte att donera!

Kalmar Moské

Dela upp din Donation på 6 eller 10 Månader. 10 tusen eller 5 tusen totalt beroende på din ekonomiska situation.

Du kan välja att dela upp via länken nedan Eller betala allt direkt Via Swish: 1231713494

Bidra till den nya moskén

Vad vill vi göra och vad vill vi bygga?

Med Allahs den Allsmäktiges välsignelse och vägledning har samfundet lyckats reservera en tomt på 10 000 kvm för att bygga ett 750 kvadratmeter stort muslimskt centrum inklusive moské, aktivitetshus och park.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 13 milj sek – 10 % alhamdulilah har samlats in

Genom en personlig kommunikation vädjar vi till Kalmars muslimer att dela på kostnaden för att bygga moskén och samtidigt bli medlemmar på Livstid genom att betala medlemsavgiften en gång i livet. Avgiften för en arbetsför är 10 000 kr och 5 000 kr för en arbetslös, denna kan betalas som ett engångsbelopp eller inom en period om 6 månader

Tveka inte att donera!


En Moské och ett kulturcentrum för Kalmars samlade muslimer

I dagsläget har Kalmar stad ingen dedikerad moské i traditionell mening. Kalmars muslimer hyr idag källarlokaler och använder dessa som bönsalar. Dessa källarlokaler har ett mycket begränsat utrymme och begränsade möjligheter. På grund av det begränsade utrymmet ber samfundet fredagsbönen under tre olika tidsluckor (13.00, 14.00 och 15.00) sommartid. Under vintertid är det inte möjligt att dela upp bönen då vintertiden sätter sina begränsningar. Detta tvingar samfundet att stänga dörrarna så att antalet besökare inte överstiger det tillåtna. Dessa restriktioner är oundvikliga då det annars kan leda till att säkerheten äventyras.

Idag är samfundet därför i akut behov av inte bara en moské, utan också ett kulturcentrum för att tillgodose samfundets grundläggande behov.

Byggnadsprojektet ska delas upp i två etapper. Ambitionen är att i etapp ett bygga en enkel moské på cirka 550 kvadratmeter. I etapp två är ambitionen att bygga ett kulturcentrum intill moskén på cirka 200 kvadratmeter.


Markreservation

10000 kvadratmeter mark

Kalmars samlade muslimer har nu, alhamdulillah, påbörjat en process för markreservation i Kalmar. Denna mark representerar cirka 10000 kvadratmeter belägen i en perfekt del av Kalmar stad. Nu måste vi alla hjälpa till att förverkliga denna dröm. Låt oss bygga Kalmars första moské och föra kulturcentrum tillsammans! För att detta ska vara möjligt behöver vi ditt fortsatta stöd. Tveka inte att bidra!


Muslimska trossamfundet i Kalmar

Ett samfund för Kalmars samlade muslimer

Muslimska trossamfundet i Kalmar är ett förbund av olika föreningar i Kalmar under ledning av en styrelse som ska representera dessa föreningar för att nå gemensamma mål och intressen.

Idag har samfundet ett specifikt mål att sammansluta alla muslimer i Kalmar för att bygga en moské och ett aktivitetshus för att täcka det muslimska samfundets behov i Kalmar.


Vill du hjälpa till? Det finns massor att göra!

  • Dela på kostnaderna för projektet och dela bli medlem på livstid
  • Bli månadsgivare
  • Rekrytera månadsgivare
  • Donera via Swish
  • Engagera dig i samfundet
  • Sprid det goda order om mosképrojektet

Din insats är mer än välkommen!

Telefon
0046 (0)72 007 96 02

Email
info@kalmarmoske.nu

Copyright © 2022 – Muslimska Trossamfundet I Kalmar